Върни се горе

„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерството на здравеопазването” по Рамково споразумение СПОР № 3/14.02.2018 г.

Покана № 26-00-172 от 25.01.2019 г.
pdf файл, 392,7 KB, качен на 25.01.2019

pdf document

Проект на договор
docx файл, 53,7 KB, качен на 25.01.2019

docx document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 128,8 KB, качен на 25.01.2019

pdf document

Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП
docx файл, 13,1 KB, качен на 25.01.2019

docx document

Протокол № 1 от работата на комисията
pdf файл, 2,8 MB, качен на 14.02.2019

pdf document