Върни се горе

Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" удължава срока за подаване на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от две години, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България (Електронната система) Периодът, в който Електронната система, ще бъде отворена за подаване и корекция на заявките е от 11.03.2024 г. до 15.03.2024 г.