Върни се горе

Лекарствени продукти от АТС D "Дерматологични средства", АТС G "Пикочно-полова система и полови хормони", АТС H "Хормонални препарати за системно приложение, с изкл. на полови хормони и инсулини" и АТС J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"

УИН в РОП 00080-2020-0012

Техническа спецификация на обществената поръчка достъпна с КЕП

Техническа спецификация на обществената поръчка достъпна от нерегистрирани потребители 

Обявление за поръчка
pdf файл, 5,0 MB, качен на 15.06.2020

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 662,3 KB, качен на 17.06.2020

pdf document

ЕЕДОП
zip файл, 85,0 KB, качен на 17.06.2020

zip document

Проект на рамково споразумение
docx файл, 37,3 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Проект на договор
docx файл, 34,5 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Ръководство на потребителя
pdf файл, 1,1 MB, качен на 17.06.2020

pdf document