Върни се горе

Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система"

УИН в РОП 00080-2020-0011

Техническа спецификация на обществената поръчка достъпна с КЕП

Техническа спецификация на обществената поръчка достъпна от нерегистрирани потребители

Обявление за поръчка
pdf файл, 5,3 MB, качен на 15.06.2020

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 660,1 KB, качен на 17.06.2020

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,1 KB, качен на 17.06.2020

zip document

Проект на рамково споразумение
docx файл, 37,3 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Проект на договор
docx файл, 34,5 KB, качен на 17.06.2020

docx document

Ръководство на потребителя
pdf файл, 1,1 MB, качен на 17.06.2020

pdf document