Върни се горе

Информация за етапа на обжалването на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България"