Върни се горе

 • Справка за извършено плащане

  • Обновено

  ГЪРКОВ КОНСУЛТ ООД
  pdf файл, 157,4 KB, качен на 21.12.2015

  pdf document
 • Договор по Позиция №3

  • Обновено

 • Contract

  • Обновено

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 2,1 MB, качен на 27.03.2015

  pdf document
 • Разяснение №2

  • Обновено

  Разяснение №2
  pdf файл, 481,4 KB, качен на 10.03.2015

  pdf document
 • Разяснение №1

  • Обновено

  Разяснение №1
  pdf файл, 2,0 MB, качен на 04.03.2015

  pdf document

Доставка и монтаж на технологично обзавеждане на новите услуги в преструктурираните ДМСГД

Публикувано в АОП с №00080-2015-0005

Обявление
pdf файл, 1,1 MB, качен на 03.02.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 169,6 KB, качен на 03.02.2015

pdf document

Документация
doc файл, 754,5 KB, качен на 03.02.2015

doc document

Позиция № 1
xls файл, 140,5 KB, качен на 03.02.2015

xls document

Позиция № 2
xls файл, 38,0 KB, качен на 03.02.2015

xls document

Позиция № 3
xls файл, 33,5 KB, качен на 03.02.2015

xls document

Предварителен контрол
doc файл, 96,0 KB, качен на 03.02.2015

doc document

Скици ДМСГД Перник 1
jpg файл, 5,3 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Перник 2
jpg файл, 4,6 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Перник 3
jpg файл, 561,5 KB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Перник 4
jpg файл, 866,9 KB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Перник 5
jpg файл, 1,1 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Монтана 1
jpg файл, 4,1 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГ Монтана 2
jpg файл, 3,9 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пловдив 1
jpg файл, 5,0 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пловдив 2
jpg файл, 4,7 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пловдив 3
jpg файл, 4,8 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пловдив 4
jpg файл, 4,9 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пловдив 5
jpg файл, 3,0 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 1
jpg файл, 3,7 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 2
jpg файл, 4,4 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 3
jpg файл, 3,8 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 4
jpg файл, 3,3 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 5
jpg файл, 3,2 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Русе 6
jpg файл, 893,6 KB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД София 1
jpg файл, 1,4 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД София 2
jpg файл, 1,4 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД София 3
jpg файл, 3,5 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД София 4
jpg файл, 3,3 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Търговище 1
jpg файл, 2,5 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Търговище 2
jpg файл, 2,2 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 1
jpg файл, 2,6 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 2
jpg файл, 2,7 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 3
jpg файл, 2,9 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 4
jpg файл, 7,3 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 5
jpg файл, 6,4 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 6
jpg файл, 5,8 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 7
jpg файл, 1,3 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Скици ДМСГД Пазарджик 8
jpg файл, 7,2 MB, качен на 03.02.2015

jpg document

Договор Позиция№2
pdf файл, 10,9 MB, качен на 09.07.2015

pdf document

Ценово Позиция№2
pdf файл, 1,0 MB, качен на 09.07.2015

pdf document

Техническо позиция №2
pdf файл, 7,4 MB, качен на 09.07.2015

pdf document