Върни се горе

  • възстановени гаранции за участие

    • Обновено

    ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
    pdf файл, 175,8 KB, качен на 07.01.2016

    pdf document

Изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряване, съпътстващи обучения, поддръжка и обновяване

 Публикувано в АОП с № 00080-2015-0023

 

Решение
pdf файл, 179,1 KB, качен на 11.08.2015

pdf document

Обявление
pdf файл, 746,0 KB, качен на 11.08.2015

pdf document

Документация
pdf файл, 1,5 MB, качен на 11.08.2015

pdf document

Образци на документи
docx файл, 55,9 KB, качен на 11.08.2015

docx document

Проект на договор
docx файл, 35,6 KB, качен на 11.08.2015

docx document

Отговор на постъпили въпроси
pdf файл, 1,1 MB, качен на 24.08.2015

pdf document

Отговор на постъпили въпроси 2
pdf файл, 1,1 MB, качен на 01.09.2015

pdf document

Отговор на постъпили въпроси 3
pdf файл, 939,1 KB, качен на 14.09.2015

pdf document

Отговор на постъпили въпроси 4
pdf файл, 477,1 KB, качен на 14.09.2015

pdf document

Протокол № 1
pdf файл, 2,0 MB, качен на 09.10.2015

pdf document

Съобщение за отваряне на цени
pdf файл, 319,5 KB, качен на 19.10.2015

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 1,2 MB, качен на 11.11.2015

pdf document

Решение за класиране
pdf файл, 64,2 KB, качен на 11.11.2015

pdf document