Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 215,1 KB, качен на 15.01.2020

    pdf document

„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югозападен район , в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“

Към УИН 00080-2019-0033

Обявление за поръчка
pdf файл, 8,1 MB, качен на 19.12.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 25,0 MB, качен на 19.12.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,2 MB, качен на 19.12.2019

pdf document

Образци на документи
doc файл, 618,5 KB, качен на 19.12.2019

doc document

Декларация за конфиденциалност
doc файл, 549,5 KB, качен на 19.12.2019

doc document

Проект на договор
docx файл, 565,5 KB, качен на 19.12.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 90,6 KB, качен на 19.12.2019

zip document