Върни се горе

  • Протокол №1

    • Обновено

    Протокол №1
    pdf файл, 3,7 MB, качен на 08.01.2020

    pdf document

Извършване на извънгаранционно сервизно обслужване на моторни превозни средства, собственост на Министерството на здравеопазването-Централно управление

Публикувано в АОП с № 00080-2019-0029

Обявление за поръчка
pdf файл, 4,0 MB, качен на 01.11.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 19,1 MB, качен на 01.11.2019

pdf document

Образци на документи
docx файл, 40,7 KB, качен на 01.11.2019

docx document

Приложение №1 към Ценово предложение
xlsx файл, 40,7 KB, качен на 01.11.2019

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 36,7 KB, качен на 01.11.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 89,1 KB, качен на 01.11.2019

zip document