Върни се горе

Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерството на здравеопазването

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0017

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 1,9 MB, качен на 09.08.2018

pdf document