Върни се горе

Избор на одитор за извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнението на проекти

Обявление
pdf файл, 7,2 MB, качен на 04.12.2012

pdf document

Решение
pdf файл, 1,4 MB, качен на 04.12.2012

pdf document

Документация
doc файл, 1,5 MB, качен на 04.12.2012

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
pdf файл, 179,5 KB, качен на 04.12.2012

pdf document