Върни се горе

"Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща пет обособени позиции.

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0018

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 286,2 KB, качен на 27.08.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 864,5 KB, качен на 27.08.2018

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 1,1 MB, качен на 29.08.2018

pdf document

eЕЕДОП.zip
zip файл, 88,4 KB, качен на 29.08.2018

zip document

Образци на документи
docx файл, 360,5 KB, качен на 29.08.2018

docx document

Информация по чл. 44, ал. 3, т. от ЗОП
pdf файл, 322,9 KB, качен на 29.08.2018

pdf document