Върни се горе

Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването /2018/

Публикувано в АОП под №00080-2018-0005

Решение за откриване
pdf файл, 286,9 KB, качен на 23.01.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 675,0 KB, качен на 23.01.2018

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 1,6 MB, качен на 23.01.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 82,0 KB, качен на 23.01.2018

docx document

Приложения към документация
zip файл, 424,3 KB, качен на 23.01.2018

zip document

Приложения към Ценовите предложения
zip файл, 62,3 KB, качен на 23.01.2018

zip document

Проект на договор по обособена позиция №1
docx файл, 39,0 KB, качен на 23.01.2018

docx document

Проект на договор по обособена позиция №2
docx файл, 37,4 KB, качен на 23.01.2018

docx document