Върни се горе

 • Решение за класиране на участниците

  • Обновено

  Решение
  pdf файл, 165,7 KB, качен на 28.12.2015

  pdf document

  Протокол №2
  pdf файл, 581,0 KB, качен на 28.12.2015

  pdf document
 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 593,8 KB, качен на 09.12.2015

  pdf document
 • Разяснение № 1

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 50,4 KB, качен на 13.11.2015

  pdf document

"Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сгради и обекти на Министерството на здравеопазването за 2016 г.", включваща 2 обособени позиции.

 УИН в РОП 00080-2015-0039

Решение за откриване на процедурата
pdf файл, 208,1 KB, качен на 05.11.2015

pdf document

Обявление за обществена поръчка
pdf файл, 720,2 KB, качен на 05.11.2015

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 1,9 MB, качен на 05.11.2015

pdf document

Образци
docx файл, 65,2 KB, качен на 05.11.2015

docx document