Върни се горе

Избор на изпълнител за дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти: „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на СЗСГ за деца с увреждания” и „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на СЗСГ за деца с увреждания-2”, по ОПРР

Публикувано в РОП с УИН 00080-2019-0004

Обявление за поръчка
pdf файл, 6,4 MB, качен на 18.02.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 22,6 MB, качен на 19.02.2019

pdf document

Образци на документи и проект на договор
docx файл, 573,0 KB, качен на 19.02.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 85,7 KB, качен на 19.02.2019

zip document