Върни се горе

Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София и УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна

Уведомление за отваряне на цени
pdf файл, 205,1 KB, качен на 07.06.2012

pdf document

Отговор 19
pdf файл, 600,2 KB, качен на 17.04.2012

pdf document

Отговор 18
pdf файл, 817,0 KB, качен на 12.04.2012

pdf document

Отговор 17
pdf файл, 614,6 KB, качен на 11.04.2012

pdf document

Отговор 16
pdf файл, 602,9 KB, качен на 06.04.2012

pdf document

Отговор 15
pdf файл, 831,8 KB, качен на 05.04.2012

pdf document

Отговор 14
pdf файл, 628,8 KB, качен на 03.04.2012

pdf document

Отговор 13
pdf файл, 598,4 KB, качен на 03.04.2012

pdf document

Отговор 12
pdf файл, 609,5 KB, качен на 03.04.2012

pdf document

Отговор 11
pdf файл, 1,9 MB, качен на 02.04.2012

pdf document

Отговор 10
pdf файл, 1,6 MB, качен на 02.04.2012

pdf document

Отговор 9
pdf файл, 930,1 KB, качен на 27.03.2012

pdf document

Отговор 8
pdf файл, 1,5 MB, качен на 27.03.2012

pdf document

Отговор 7
pdf файл, 543,2 KB, качен на 27.03.2012

pdf document

Отговор 6
pdf файл, 579,0 KB, качен на 23.03.2012

pdf document

Отговор 5
pdf файл, 2,2 MB, качен на 13.03.2012

pdf document

Отговор 4
pdf файл, 2,3 MB, качен на 13.03.2012

pdf document

Отговор 3
pdf файл, 700,5 KB, качен на 13.03.2012

pdf document

Отговор 2
pdf файл, 702,6 KB, качен на 14.03.2012

pdf document

Отговор 1
pdf файл, 461,9 KB, качен на 02.03.2012

pdf document

Докуменнтация 5
файл, 2,2 MB, качен на 24.02.2012

 document

Докуменнтация 4
pdf файл, 1,6 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Докуменнтация 3
pdf файл, 1,7 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Докуменнтация 2
pdf файл, 2,6 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Докуменнтация 1
файл, 13,8 MB, качен на 24.02.2012

 document

Обявление
pdf файл, 8,5 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Решение
pdf файл, 1,9 MB, качен на 24.02.2012

pdf document