Върни се горе

Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2020 г.

Публикувано в АОП с № 00080-2019-0037

Решение № РД-11-525 от 23.12.2019 г.
pdf файл, 2,8 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 24,8 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

Документация
pdf файл, 20,6 MB, качен на 27.12.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,2 KB, качен на 27.12.2019

zip document

Образци на документи
docx файл, 78,2 KB, качен на 27.12.2019

docx document

Образец на приемо-предавателен протокол
pdf файл, 392,4 KB, качен на 27.12.2019

pdf document