Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 8,4 MB, качен на 07.03.2018

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 2,0 MB, качен на 22.01.2018

  pdf document

Доставка на лекарствени продукти за 2018 г, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на бълг.граждани за заболявания извън обхвата на задълж. здравно осиг-не

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0003

Решение № РД-11-5 от 08.01.2018г .
pdf файл, 3,1 MB, качен на 10.01.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 2,1 MB, качен на 10.01.2018

pdf document

Документация за поръчка
pdf файл, 19,7 MB, качен на 10.01.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 90,3 KB, качен на 10.01.2018

docx document