Върни се горе

  • Протокол № 1

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 12,5 MB, качен на 15.01.2020

    pdf document

Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на ЗЗО на деца и бременни жени, включваща 217 обособени позиции

Публикувано в АОП с № 00080-2019-0030

Обявление за поръчка
7z файл, 84,8 MB, качен на 08.11.2019

7z document

Документация
pdf файл, 26,1 MB, качен на 08.11.2019

pdf document

Приложение №1
pdf файл, 8,4 MB, качен на 08.11.2019

pdf document

Образци на документи и проект на договор
docx файл, 87,7 KB, качен на 08.11.2019

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 85,1 KB, качен на 08.11.2019

zip document