Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение №1
    pdf файл, 127,7 KB, качен на 30.04.2018

    pdf document

„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други СПИ по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ 2017-2020 г. за нуждите на страната през 2018 г.”, вкл. 44 об. позиции

Публикувано в АОП под №00080-2018-0008

Решение №РД-11-105 от 05.04.2018 г.
pdf файл, 213,6 KB, качен на 10.04.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 2,9 MB, качен на 10.04.2018

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 2,1 MB, качен на 10.04.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 72,6 KB, качен на 10.04.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 86,5 KB, качен на 10.04.2018

zip document

Приложение №1
pdf файл, 281,9 KB, качен на 10.04.2018

pdf document

Приложение №2
pdf файл, 324,2 KB, качен на 10.04.2018

pdf document