Върни се горе

Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2017 г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. /по прекратени обособени позиции/.

Публикувано в АОП № 00080-2017-0005

Решение за откриване
pdf файл, 2,3 MB, качен на 29.05.2017

pdf document

Покана за участие
pdf файл, 8,8 MB, качен на 29.05.2017

pdf document

Образци на документи
doc файл, 388,5 KB, качен на 29.05.2017

doc document