Върни се горе

“Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" по ОПРР 2014-2020 г.“

 УИН в РОП 00080-2019-0027

Обявление за поръчка
pdf файл, 1,7 MB, качен на 21.10.2019

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 1,3 MB, качен на 21.10.2019

pdf document

еЕЕДОП Североизточен район.zip
zip файл, 91,6 KB, качен на 21.10.2019

zip document

Проект на договор
docx файл, 566,0 KB, качен на 21.10.2019

docx document

Инструкция за достъп до публична папка
pdf файл, 624,0 KB, качен на 21.10.2019

pdf document

Декларация за конфиденциалност
docx файл, 12,9 KB, качен на 21.10.2019

docx document

Образци на документи
doc файл, 623,5 KB, качен на 21.10.2019

doc document