Върни се горе

Доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2015 по шест обособени позиции

Публикувано в АОП № 00080-2015-0035

Решение за откриване
pdf файл, 158,0 KB, качен на 23.10.2015

pdf document

Покана № 26-00-1637
pdf файл, 325,1 KB, качен на 23.10.2015

pdf document

Покана № 33-24-21
pdf файл, 240,5 KB, качен на 23.10.2015

pdf document

Образци към покана № 33-24-21
doc файл, 160,0 KB, качен на 23.10.2015

doc document

Проект на договор за позиции №№ 4, 5 и 6
docx файл, 30,4 KB, качен на 23.10.2015

docx document

Образци към покана № 26-00-1637
doc файл, 170,0 KB, качен на 23.10.2015

doc document

Проект на договор за позиции №№ 1, 2 и 3
docx файл, 30,4 KB, качен на 23.10.2015

docx document

Решение за класиране № РД-11-537 от 12.11.2015 г.
pdf файл, 64,6 KB, качен на 12.11.2015

pdf document

Доклад от работата на комисията
pdf файл, 204,8 KB, качен на 12.11.2015

pdf document

Решение за прекратяване №РД-11-538 от 12.11.2015 г.
pdf файл, 172,9 KB, качен на 12.11.2015

pdf document