Върни се горе

Изработка, доставка и монтаж на преносими контейнери за изграждане на два здравно - социални центъра в гр. Кюстендил и гр. Хасково за нуждите на Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Публикувано в АОП с №9041076

Публична покана
pdf файл, 185,2 KB, качен на 23.04.2015

pdf document

Приложения към публична покана
docx файл, 75,8 KB, качен на 23.04.2015

docx document

Схема на конфигурация
pdf файл, 19,6 KB, качен на 23.04.2015

pdf document