Върни се горе

Изработка, доставка и монтаж на преносими контейнери за изграждане на два здравно - социални центъра в гр. Кюстендил и гр. Хасково за нуждите на Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Регистрирана в АОП под № 9038839

Публична покана
pdf файл, 186,0 KB, качен на 12.02.2015

pdf document

Приложения към публична покана
pdf файл, 564,1 KB, качен на 12.02.2015

pdf document

Образци на документи
docx файл, 69,9 KB, качен на 12.02.2015

docx document