Върни се горе

Избор на изпълнител за изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за 2009 г.

Разяснения
pdf файл, 116,2 KB, качен на 04.02.2009

pdf document

Образец сведение
doc файл, 33,0 KB, качен на 04.02.2009

doc document

Образец декларация по чл.47
rtf файл, 41,6 KB, качен на 04.02.2009

rtf document

Образец ценово предложение
doc файл, 78,0 KB, качен на 04.02.2009

doc document

Документация
doc файл, 471,5 KB, качен на 04.02.2009

doc document

Обявление
pdf файл, 4,7 MB, качен на 04.02.2009

pdf document