Върни се горе

 • Изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби, копирната техника, системата за електронно отчитане на работно време и UPS на МЗ

  Обявление

  На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД-17-4/12.01.2009 г. на Министъра на здравеопазването
  Министерство на здравеопазването 

  ОТПРАВЯ ПОКАНА
  ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:

  За участие при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби, копирната техника, системата за електронно отчитане на работно време и UPS на Министерство на здравеопазването, при следните условия: 

  Срок и място за изпълнение – до 31.01.2010г.; Място на изпълнение – Министерство на здравеопазването, пл.”Св.Неделя” №5,  бул.”Ал.Стамболийски” №39 и  бул. “Иван Гешов” №15.

  Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане – цената е твърдо фиксирана стойност в лева с ДДС, формирана с включени всички разходи до краен ...