Върни се горе

23 Август 2012

Правителството определи за университетски болници за срока на новата им акредитационна оценка УМБАЛ „Св. Анна” – София, СБАЛ на сърдечно-съдови заболявания „Св. Екатерина”, СБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев”, СБАЛ по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ – Стара Загора и Медицинския институт на МВР. С решението се дава едномесечен срок на министъра на здравеопазването и на ректорите на висшите медицински училища да организират договарянето между тези лечебните заведения и висшите медицински училища за клиничното обучение на студенти по специалности от професионални направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи”.

За университетски болници се определят лечебни заведения, получили „много добра” или „отлична” акредитационна оценка за дейностите по клинично обучение на студенти и докторанти.
Останалите лечебни заведения, определени за университетски болници с PMC 114/2008 г., имат акредитационни оценки, които изтичат в края на 2012 г. или в началото на 2013 г. и затова сега не се разглежда техният статут.
Сподели в: