Върни се горе

06 Март 2013 г.

    Правителството в оставка предлага на Народното събрание да ратифицира измененията и допълненията в Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на България, подписано на 23.01.2013 г. 
    Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната може да получи през втората Фаза от изпълнението на Програмата за периода 2012-2015 г. е 4 440 211 евро. 
    В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България и с подкрепата на финансирането от Глобалния фонд е налице тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в България от 39 на 100 000 през 2006 г. до 27,9 на 100 000 през 2011 г. и увеличаване на процента на успешно лекувани пациенти с активна туберкулоза до над 85 на сто. 
    Изпълнението на Програмата в периода 2012-2015 г. цели продължаване на успешните интервенции сред групите в най-висок риск и специфични дейности за диагностика и контрол на мултирезистентната туберкулоза. Планираните резултати за втората фаза от изпълнението на Програмата включват въвеждане на молекулярна диагностика на туберкулозата за потвърждаване на мултирезистентните й форми, осигуряване на възможност за качествена диагностика и лечение с медикаменти от втори ред на пациенти с мултирезистентна туберкулоза и включване на лечение на нови 70 пациента годишно, ежегодно достигане до над 9000 души от най-уязвимите групи с превантивни дейности на терен, обхващане на над 8000 лица, лишени от свобода годишно с дейности по активен скрининг за туберкулоза. 
    Чрез продължаването, на изпълнението на Програмата ще се постигне намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България от 39/100 000 през 2006 г. до 27/100 000 през 2014 г., повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80% през 2006 г. до над 85% през 2014 г., намаляване на относителния дял на пациентите, прекъснали лечение, от 6% през 2006 г. до под 3% през 2014 г., повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40% за пациентите, стартирали лечение през 2010 г., до 75% за пациентите, стартирали лечение през 2012 г.

Сподели в: