Върни се горе

9.12.2009 г.

С новия документ от състава на Комисията по позитивния лекарствен списък се
освобождават проф. д-р Доан Джевдет Зия, д.м.н., д-р Светлана Атанасова Ганчева, Румяна Димитрова Лазарова и маг.фарм. Антон Недялков Авджиев.

За членове на Комисията по позитивен лекарствен списък са определени д-р Николай Иванов Шарков – представител на БЗС, д-р Кирил Димитров Еленски – представител на БЛС, д-р Албена Тодорова Златарева и доц. Русанка Димитрова Ковачева – представители на НЗОК

Задачата на Комисията е да разглежда и взема решения по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на Република България.

Сподели в: