Върни се горе


25.03.2010 г.

Проф. д-р Тодор Чернев е новият член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той е избран на мястото на представителя на
Българския лекарски съюз д-р Цветан Траянов Райчинов
Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев е член на Управителния съвет на Регионалната колегия София-град на Български лекарски съюз. Той е специалист по акушерство и гинекология с 35 годишен стаж по специалността.  Проф. Чернев е преподавател в Катедрата по акушерство и гинекология на Медицински университет - София, член е на Държавната комисия за присъждане на специалност по акушерство и гинекология и на Обществения съвет към Център „Фонд за асистирана репродукция”. 

Сподели в: