Върни се горе

Министерският съвет на Република България прие Постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. Допълнителните средства в размер на 23 170 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са за предоставяне на допълнителен трансфер на Националната здравноосигурителна каса за финансиране на дейности във връзка с лечението на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. la, 3 и 6 от Закона за здравето и за дейности във връзка с лечението на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1 а и 6 от Закона за здравето, които по закон са определени като държавна отговорност.

Сподели в: