Върни се горе

18.05.2011 г.


Правителството предлага на президента на Република България да удостои с орден „Стара планина” – първа степен, проф. д-р Генчо Начев. Отличието ще бъде връчено на изтъкнатия български лекар и общественик за изключителните му заслуги за развитието на кардиохирургията и трансплантологията в България, за подготовката на високоспециализирани медицински кадри и за оптимизирането на организацията и мениджмънта в здравеопазването.

Проф. д-р Генчо Начев е роден на 9 ноември 1951 г. През 1975 г. завършва медицина в Медицинска академия - София. Първата му специалност е обща хирургия, а през 1999 г. придобива специалностите „кардиохирургия” и „сърдечносъдова хирургия” към Европейския борд по гръдна и сърдечносъдова хирургия. През 1996 г. става доктор на медицинските науки, а от 1998 г. е професор.

Кариерата си започва като лекар-ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница - Стара Загора, след което преминава във Военна болница – Пловдив, и в Клиниката по сърдечносъдова хирургия в Медицинска академия - София. След успешно издържан конкурс, през 1984 г. става главен асистент във Втори кардиологичен център, където работи до 1990 г. От следващата година е избран за доцент-ръководител на Клиниката по сърдечносъдова хирургия към ДУБ „Света Екатерина”, а от 1997 г. - за заместник-директор на СБАЛ „Св. Екатерина”. След 2001 г. проф. Начев заема последователно длъжностите заместник-директор, а след това и директор на НЗОК. Ръководител е и на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив. От 2006 г. е изпълнителен директор на СБАЛ „Св. Екатерина” и ръководител на Катедрата по сърдечносъдова хирургия на Медицински университет - София.

Научният принос на проф. Начев обхваща 204 публикации, четири учебника и една монография. С богатия си опит като клиницист и изследовател в дългогодишната си преподавателска дейност той създава школа в българската кардиохирургия и трансплантология и има заслуги за израстването на високоспециализирани медицински кадри.

Сподели в: