Върни се горе

21.09.2011 г .


Министерският съвет прие решение за продажба на обособена част - недвижим имот, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД. Имотът се намира на територията на община Силистра, ул. „Опълченска” № 8 и представлява дворно място с площ 3 779 кв.м. и двуетажна масивна сграда със застроена площ от 574 кв. м. От 2001 г. имотът не е използван, тъй като лечебното заведение разполага с достатъчно сграден фонд в основната си база и преместването на структури извън нея би създало редица затруднения при осъществяването на дейността.

Продажбата ще оптимизира разходите на лечебното заведение и ще освободи средства за инвестиции в сградите, които то използва за осъществяване на дейността си.

 

Сподели в: