Върни се горе

Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което ще се проведе на 7 декември в Брюксел. Заседанието ще стартира с приемане на предложение за Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. В рамките на обсъжданията по част „Разни“ Комисията ще представи информация за постигнатия напредък на Съвета на здравните министри на базата на доклада, изготвен от Председателството, по Предложението за Регламент за оценка на здравните технологии.

Сподели в: