Върни се горе

06.07.2011 г.

МС прие Постановление за актуализиране бюджета на Център „Фонд за лечение на деца”. С него се предоставят допълнителни средства в размер на 4 млн. лв. С тях общият бюджет на фонда за тази година става 7 млн. лв. С новите средства се очаква фондът да продължи нормално работата си. За първите шест месеца на годината той е одобрил за лечение 170 деца за 4.6 млн. лв.

Предоставянето на допълнителните средства се наложи заради прехвърлянето на част от дейността на закрития „Фонд за трансплантация” към „Фонд за лечение на деца”. С постановлението се въвежда и горна граница от 180 хил. лв. за финансиране на всеки отделен случай. Това се налага заради изключително скъпите процедури при трансплантации. При среден разход за един случай на лечение от 27 хил. лв., средният разход на фонда за една трансплантация към момента е 266 хил. лв. Целта на горната граница е от наличното финансиране да се възползват повече деца.

Сподели в: