Върни се горе


11.11.2009 г.

С решение на Министерския съвет е определен новият състав на
Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Решението е на основание чл. 265, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ, във връзка с чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по ЗЛПХМ.

За председател на Комисията е избрана чл. кор. проф. д-р Мила Власковска (МЗ), а за зам.председател – Мирела Иванова Анастасова (МЗ).
В състава на комисията влизат д-р Десислава Светозарова Велковска (МЗ), Мери Бориславова Пейчева (ИАЛ), Любина Рачева Тодорова (ИАЛ), Маргарита Ангелова Грозданова (НЗОК), Ваня Петрова Илиева (НЗОК), Цветан Траянов Райчинов (БЛС), Явор Милинов Голчев (БЗС), Илия Павлов Чорбаджийски (БФС), Виолета Митрушинова Антонова – представител на организациите на пациентите и Деян Иванов Денев – представител на фармацевтичната индустрия.

Сподели в: