Върни се горе

27.01.2010 г.


С промените се оптимизира дейността на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) и се създават условия за активизиране на трансплантационния процес и подобряване на координацията с лечебните заведения. Създава се нова дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията”, която обединява сега съществуващите две дирекции в специализираната администрация. Служителите в новата дирекция ще изготвят проекти за медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ще актуализират критериите за подбор на донори и реципиенти, ще организират дейностите по линия на международния обмен и ще осъществяват контрол върху разпределението на тъканите и клетките.


С преструктурирането на агенцията се профилират специалистите в областта на трансплантацията и на асистираната репродукция. Ще бъдат поддържани служебни регистри, които включват и клинични прегледи на всички чакащи, за да може във всеки един момент да има пълна информация за тяхното състояние.


За да се проследи състоянието на пациентите след извършване на трансплантация, ИАТ ще контролира, координира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване и трансплантация на органи. В правомощията на агенцията е и актуализирането на удостоверенията на лечебните заведения по вземане, изследване, обработка, съхраняване и транспортиране на тъкани от клетки.


Промените задължават агенцията да повишава професионалната квалификация на координаторите по донорство и на специалистите по донорство и трансплантация. С цел създаване на банка кадри, целенасочено ще се работи със студенти по медицина, фармация, биохимия, генно инженерство.

Сподели в: