Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 300 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности на болничната сграда и закупуване на медицинска апаратура за лечебната база на дружеството в с. Нареченски бани.

Сподели в: