Върни се горе

Министерският съвет прие решение за одобряване на резултатите от участие на България в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведено на 15 юни 2021 г., в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург.

В рамките на срещата министрите обсъдиха критериите за издаване, приемане и употреба на цифровия COVID сертификат в контекста на развитието на пандемията в отделните държави. В своите изказвания делегациите акцентираха върху актуални въпроси, свързани с необходимостта от укрепване на общественото доверие към ваксинирането чрез ясна и навременна информация, споделянето на ваксини с трети държави, както и значението на научните становища при смесването на различни по вид ваксини.

България подчерта важността на колективните усилия на държавите членки при осигуряването на достъп до ваксини за европейските граждани. Основен приоритет следва да остане безопасността, ефективността и качеството на ваксините. Общественият интерес и фискалната устойчивост изискват да бъде поставен ясен акцент върху действителните нужди на държавите, при пълно зачитане на доброволния характер на ваксинацията.

Сподели в: