Върни се горе

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна. С Постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ и бюджетна програма „Убежище и бежанци“ и по бюджета на Министерството на здравеопазването по бюджетна програма „Администрация“ за финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.

Сподели в: