Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет се налага поради приетия срок на извънредната епидемична обстановка до 31 март 2022 г. и необходимостта, на основание чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

С проекта се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 232 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., които ще бъдат осигурени за сметка на предвидените по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ средства.

Сподели в: