Върни се горе

4.07.2012 г.


Правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на неформалния Съвет на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 7 и 8 юли в Никозия.
 
Основните теми, които ще бъдат предмет на дискусията по време на заседанието, са състоянието на водите в Европа – План за опазване на водните ресурси 2012 и финансирането на дейности по адаптация към изменението на климата. По отношение политиката по водите България подкрепя заключението, че не трябва да се приема ново законодателство докато не се осигури пълното и общо разбиране и прилагането на практика на изискванията на съществуващото законодателство и интеграцията с другите политики. По наше мнение основните мерки за подобряване на водната ефективност са тези, които ще осигурят спестяване на вода, най-вече ремонт на инфраструктура с големи загуби на вода и ценова политика, стимулираща ползвателите да пестят вода, прилагането на иновационни продукти и оборудване и др.
 
Съветът по икономически и финансови въпроси ще заседава на 10 юли в Брюксел.
 
Финансовите министри от ЕС ще приемат проект на препоръки на Съвета относно националните програми за реформи, програмите за стабилност и конвергентните програми за 2012 г. Ще бъде приет и проект на препоръки относно прилагането на общи насоки за икономическите политики на държавите-членки, чиято парична единица е еврото. На заседанието ще бъдат обсъдени двата проекта на регламенти относно засиленото икономическо управление в еврозоната. Предвижда се и дискусия по предложението за директива относно създаване на рамка за оздравяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Очаква се председателството да представи информация по пакета документи за капиталовите изисквания за кредитните институции и инвестиционните дружества.
 
В неформалната среща на министрите на здравеопазването от ЕС, която ще се проведе на 10 и 11 юли в Никозия, България ще бъде представена от заместник-министър Минчо Вичев.
 В рамките на заседанието делегациите ще обсъдят предизвикателствата пред даряването на органи от живи донори и трансграничния обмен на органи за трансплантация. Друга основна тема в дискусиите ще бъде ролята на комуникационните стратегии при трансгранични здравни заплахи, предизвикващи кризи и рискове за обществото.
Сподели в: