Върни се горе

Министерският съвет одобри позицията на България и мандата за нейното представяне в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 10 февруари, в Гренобъл, Франция.

В рамките на първата сесия държавите членки на ЕС ще споделят вижданията си относно евентуално разширяване на действията по отношение на Европейския здравен съюз, в т.ч. възможните области на действие в сферата на здравеопазването, в които ЕС може да има добавена стойност. На срещата на здравните министри ще бъде обсъден и подходът „Едно здраве“, както България ще предостави информация и за подготвяния в момента нов Национален план за антимикробната резистентност, съобразен с цялостния координиран подход (т.нар. One-Health).

Дискусията в рамките на третата сесия ще обхване темата за методите и инструментите за Европейски здравен съюз.

Сподели в: