Върни се горе

Министерският съвет взе Решение за одобряване на проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването (M3) на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2022-2023 г.

Общият бюджет на Двугодишното споразумение за сътрудничество възлиза на 189 000 (сто осемдесет и девет хиляди) щатски долара. Включените в проекта средства са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис с България.

В проекта, съобразно националния контекст, са определени приоритетните области за сътрудничество, които да залегнат в Двугодишното споразумение 2022-2023 г., сред които са универсално здравно покритие за всички; по-добре защитени хора при извънредни здравни ситуации; повече хора в добро здраве и благосъстояние; по- ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните.

Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище е в съответствие с националните здравни приоритети на България.

Сподели в: