Върни се горе

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл.5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Това са създадените от държавата центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, домове за медико-социални грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет и министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта на измененията е да се приведе Наредбата в съответствие със законодателството, регламентиращо държавната финансова инспекция.

Чрез промяната отпада изискването, което задължава ликвидационната комисия в 14-дневен срок от назначаването й да уведоми органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за започналата ликвидация и да отправи искане за извършване на вътрешен одит. Агенцията е закрита през 2006 г., а според новия Закон за държавната финансова инспекция ликвидацията на лечебно заведение не е основание за извършване на финансова проверка от АДФИ.

Сподели в: