Върни се горе

21.07.2010 г.

Приети са промени в Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели.

 

С новия документ се допълват контролните функции на Министерството на здравеопазването. В задълженията му се включва изискването да упражнява контрол по въздействието на йодираната сол върху здравето на населението, което е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация за намаляване ежедневния прием на сол. Съответства и на препоръките на Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания за осигуряване на адекватен и безопасен ежедневен прием на йод от населението с йодирана сол.

 

За недопускане на нов взрив на йоддефицитни заболявания, както и на заболявания, свързани със свръх прием на йод, е необходим ефективен контрол на въздействието на йодираната сол върху здравето на населението чрез изследване на рискови групи (деца, бременни и кърмещи жени) на всеки 4 години. Предвижда се първите изследвания за въздействието на йодираната сол върху йоддефицитните заболявания и нарушения да бъдат -извършени -през 2012 г. Необходимите средства за това ще бъдат включени в  бюджета на МЗ за съответната година.

С използването на йодирана сол България постигна успех в елиминирането на йоддефицитните заболявания като от 23% през 90-те години на миналия век те спаднаха до 2.8%, което е под равнището на значимост за общественото здраве.  Този успех е оценен високо и през 2007 г. нашата страна беше сертифицирана официално с писмо на четири международни организации - Мрежата за устойчиво елиминиране на йодния дефицит, Международния комитет за контрол на йоддефицитните заболявания, УНИЦЕФ и Регионалния офис на СЗО като страна, елиминирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания като здравно-социален проблем.

Сподели в: