Върни се горе

7.12.2011 г.

Правителството прие Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛЗ. Промените дават възможност и за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от диагностично-консултативните, медицинските и медико-денталните центрове. Тази промяна има за цел да осигури по-бърз и лесен достъп на пациентите до първичната извънболнична помощ и да създаде комплексност при оказването на медицинска помощ. С проекта се създава и „дневен стационар” към болниците и останалите лечебни заведения. В него може да се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение. Въвежда се и минимален брой легла за болниците - 30 за специализирани и 60 за многопрофилни. Когато специализираните болници функционират само като дневен стационар, минималният броя легла, с който трябва да разполагат е 10. Целта е да се гарантира по-добро качество на пациентите до болнична помощ.
С проекта се променя и философията на националната здравна карта. Занапред тя ще показва не само наличните лечебни заведения, но и необходимия им брой по области. В нея ще се съдържа максималния брой болници по региони, с които НЗОК може да сключва договор, както и тези с високотехнологични методи на лечение, които може да се финансират от републиканския бюджет. Сред високотехнологичните методи са инвазивната кардиология, кардиохирургия, лъчелечение и др. Максималният брой на болниците, с които НЗОК може да сключи договор се определят в зависимост от общата осигуреност с болнични легла в областта. Ако те са повече от средната за страната, НЗОК няма да има право да сключва договор с повече болници, отколкото през предходната година. Конкретните критерии за избор на лечебните заведения, с които ще се сключва договор ще се изработят от НЗОК.

Сподели в: