Върни се горе


11.11.2009 г.

Министерският съвет определи  новия състав на Комисията по цените на лекарствените продукти. Решението е на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2007 г.
Председател на Комисията по цените на лекарствените продукти е  г-жа Димитринка Иванова Николова, представител на МЗ, а нейн заместник - Румяна Замфирова Георгиева – МЗ. За членове на Комисията са избрани Радослава Кирилова Илиева (МЗ), Венислава Георгиева Марик-Есайян (МЗ), Катя Костадинова Паракозова (МФ), Веселина Светославова Ламбринова-Тодорова (МИЕТ), Зорница Димова Димова (МИЕТ), Симонета Божинова Бонева (МТСП), Павлина Василева Иванова (НЗОК), Ганка Христова Караиванова (НЗОК), Розалина Асенова Кулаксъзова (ИАЛ) и Милена Георгиева Лазова (ИАЛ).

 

Сподели в: