Върни се горе

Министерският съвет прие Решение, с което се променя съставът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Като член на съвета е освободена по нейна молба Маноела Манова-Овчарова. Мястото й заема Ирина Николова.

Проф. Николова е завършила медицина в Медицински университет-София и притежава специалност „Фармакология“, с проведени специализации в Кинки Университет, Осака Саяма-ши, Япония и Тринити Университет, Дъблин, Ирландия. Преподавател е по фармакология и фармакотерапия.

От 2007 г. проф. Николова е член на Специализираната комисия по хомеопатични продукти и Специализираната комисия по растителни продукти към Изпълнителна агенция по лекарствата. От 2012 г. е секретар на Съвета по медицинска наука към Медицински университет-София. Автор е на повече от 100 научни публикации, учебни материали и монографии в областта на фармакологията и фармакотерапията, социална фармация, лекарствената употреба и безопасност, и на над 400 научни цитирания в публикации на английски език в чужбина.

 

Сподели в: